Anatomia Functionala A Membrelor

Bursa infrapatellaris knie

Oasele care alcatuiesc membrul superior formeaza doua structuri si anume centura membrului superior gi partea libera a membrului superior.

Articulatia genunchiului - selfie-stick.ro

Oa- sele parti libere a membrului superior sunt oase lungi, cu exceptia oaselor carpiene. Aceste oase formeaza partea pasiva a aparatului locomotor.

Наи протянула обе руки и взяла ладони Патрика. - Последние два месяца ты всегда помогаешь мне с Бенджи и детьми, - сказала она, глядя прямо в его .

Schultergurtel, mag. Sternul si articulatia sternoclaviculara re- prezinta singura legatura a centurii pectorale cu cusca toracica. Schlisseibein, mag. Curbura mediala este mai mare si convexé spre ante- rior, iar cea laterala este mai mica si concava. Clavicula are un corp si doud extremitati. Corpul claviculei Corpus claviculae prezinté pe suprafata infe- rioara santul mugchiului subclavicular Sulcus musculi subclavii. Extremi- tatea mediala este mai voluminoasa si se numeste extremitatea sternald Extremitas sternalis.

Pe aceasta extremitate se afla fata articulara sternala Facies articularis sternalis.

bursa infrapatellaris knie

Pe bursa infrapatellaris knie ceasta extremitate se afla fata articulara acromiala Facies articularis acro- mialis. In apropierea acestei extremitati se afla tuberozitatea ligamentului coracoclavicular Tuberositas ligamenti coracoclaviculariso rugozitate for- mata din doua reliefuri: tuberculul conoid si linia trapezoid.

  • Artroza articulației genunchiului drept 2 grade
  • Tratamentul picioarelor și a articulațiilor acestora
  • Tratament dureri spate
  • Улыбаясь, Ричард посветил фонарем в обе стороны.

Tuberculul co- noid Tuberculum conoideum este o proeminenté conica situata anteroinfe- rior. Linia trapezoida Linea trapezoidea este o zona rugoasa, situataé pe partea inferioara a claviculei, lateral de tuberculul conoid. Schulterblatt, mag.

Fata costala este relativ neteda, dar scobita concavaprezentand fosa subscapulard Fossa subscapularis. Fata posterioara este mai neregulata si prezinia o excrescenta caracteristica numité spina scapulei Spina scapulae.

Anatomia Functionala A Membrelor

Spina scapulei prezinta o rugozitate determinata de originea muschiului deltoid, denumita tuberculul deltoid Tu- berculum deltoideum si se termina cu acromionul Bursa infrapatellaris knieo proeminen- {a aplatizata, care se articuleaza cu clavicula prin fata articulara claviculara Facies articularis clavicularis. Tot spina scapulei delimiteaza fosa supraspi- noasa Fossa supraspinatade fosa infraspinoasa Fossa infraspinata.

Denumirea părții corpului mhd. Genunchiahd.

Scapula are trei margini: marginea mediala Margo medialismarginea clicuri și durere în articulația umărului terala Margo lateralis si marginea superioara Margo superior. Marginea mediala este usor angulata, cea laterala este rectilinie, iar marginea superioa- ra prezinta incizura scapulei Incisura scapulaeLateral de incizura scapu- lei, pe marginea superioara, se afla apofiza coracoida Processus coracoi- deus.

Omoplatul prezinta si trei unghiuri: unghiul superior Angulus supe- riorunghiul inferior Angulus inferior si unghiul lateral Angulus lateralis. Aici se afla cavitatea glenoida Cavitas glenoidaliso cavitate bursa infrapatellaris knie concava, destinata articularii cu capul humeral.

Alaturat aceastei cavitati, a- vem doi tuberculi pentru insertii musculare: tuberculul supraglenoidal Bursa infrapatellaris knie berculum supraglenoidale si tuberculul infraglenoidal Tuberculum infra- glenoidale. Cavitatea glenoidala este separata de restul scapulei de o por- tiune ingustataé numita gatul scapulei Collum scapulae. Brust- bein, Sternum, mag.

El este format din trei piese articulate: - manubriul sternal Manubrium sternimanerul sternului, episternul sau presternul este partea superioara si cea mai lata a acestui os.

Prezinta superomedian incizura jugulara incisura jugularis si lateral cele doua inci- zuri claviculare incisura clavicularispentru articularea cu centura pectorala. Se articuleaz4 superior cu manubriul sternal si inferior cu apendicele xifoid. Pe margini prezinté incizurile costale In- cisurae costales pentru articulatiile cu coastele.

  • Antiinflamatoare steroizi pentru artroza articulației genunchiului
  • Anatomia Functionala A Membrelor
  • Recenzii pe forum pentru tratamentul artrozei
  • Durere la gleznă la copii noaptea
  • "Куда же они надевались?" - удивился .

Acesta poate fi alungit, bifid, incurbat spre interior, in planul toracelui sau proeminent. Humerusul Humerus eng. Oberarm- knochen, mag. Este un os lung, format dintr-un corp si douad extremitati: - extremitatea superioara este reprezentata in primul rand de capul humerusului Caput humeri. Acesta are forma unei treimi de sfera. Imediat sub capul humeral exista o mica ingustare circulara numita colul anatomic Collum anatomicum. La nivelul acestei extremitati se gasesc si doi tuberculi. Tuberculul mare Tuberculum majus este situat lateral.

Pe el se observa trei fatete pentru insertii musculare. Tuberculul mic Tuberculum minus este si- tuat anteromedial. Acest sant se extinde si pe corpul humerusului, unde este marginit de doud cresie. Creasia tubercufuiui mare sau buza iateraia a santului Crista tuberculi majorisMabium laterale porneste de la tuberculul mare si se continua pe corpul humerusului.

Creasta tuberculului mic sau buza mediala a santului Crista tuberculi minorisNabium mediale porneste de la tuberculul mic, este paralela cu buza laterala si se termina pe corp. In jumatatea superioara, late- ral, se afla o rugozitate de forma literei V, numita tuberozitatea deltoidiana Tu- berositas deitoidea. Tuberozitatea deltoidiana se afid in apropierea extremita- 12 tii inferioare a crestei tuberculului mare.

bursa infrapatellaris knie

Inferior corpul humerusului prezinta trei fete: - fafa anterolaterala Facies anterolateralis este separata de cea anteromediala print-o margine anterioara, rotunjita, nenominalizata. Acest gant are o direc- tie oblica, dinspre superomedial spre inferolateral si se afla mai ales pe partea cilindrica superioara a corpului. Fata posterioara este des- partita de celelalte fete prin marginea mediala Margo medialisres- pectiv marginea laterala Margo lateralis.

Marginea mediala separa fata posterioara de cea anteromediala. Marginea la- terala separa fata posterioara de cea anterolaterala. Uneori, la nivelul crestei supraepicondiliene mediale, la circa 5 cm deasupra epicondilului medial, se afla o mica proeminenta anteri- oard numita apofiza supracondilara Processus supraconaylaris.

(Searchable) Anatomia Membrelor 2018, Enciulescu

Acest orificiu supracondilar este locul de pasaj al arterei brahiale sia nervului median. Ea semne de artroză deformantă a genunchiului 1 grad formata din doi epicondili situati superolateral, respectiv superomedi- al si din condilul humeral. Epicondilul medial Epicondylus medialis este o proeminenta mai voluminoasa, care prezinta inferoposterior gantul nervului ulnar Sulcus nervi ulnarisiar epicondilul bursa infrapatellaris knie Epicondylus lateralis es- te ceva mai sters.

Ambii epicondili servesc pentru inser{ii musculare. Acesta este format din doua proeminente si trei fose: - capitulul humeral Capitulum humeri este o proeminenté asema- natoare capului humeral, dar mai mica, situata anterolateral.

Articulatia genunchiului

Serveste la articularea cu capul radiusului, mai precis cu foseta articulara a acestuia. Deasupra capitulului, pe fata anterioara, se afla fosa radiala Fossa radialis. Trohlea da numele unui tip de articulatie trohleartroza. Ea se articuleaza cu extremitatea superioara a ulnei.

Posterior, trohlea este separaia de epicondilul medial prin santul nervului ulnar. Deasupra tro- hleei se afla fosa coronoida Fossa coronoideao depresiune ceva mai mare decat fosa radiala. Este partea condilului humeral care gazduieste olecranul. Radius, Speiche, mag.

bursa infrapatellaris knie

Este un os lung for- mat dinir-un corp si doua extremitati. Extremitatea superioara se numeste ca- pul radiusului. Capul radiusului este acoperit de fete articulare. Fata superioara este concava si este numita foseta articulara Fo- vea articularis. Ea se articuleaza cu capitulul humeral. Sub foseta articulara se afla circumferinta articulara Circumferentia articularis.

Aceasta fata articu- lara circulara se articuleaza cu extremitatea superioara a ulnei. Inferior de 14 capul radiusului se afla o portiune ingustaté numita gatul radiusului Collum radii.

Corpul prezinta trei fete si trei margini: - fata anterioara Facies anterior este usor concava si priveste anteromedial. Pe aceas- ta fata, aproximativ la jumatate, se afla o rugozitate stearsa numita tuberozitatea pronatorie Tuberositas pronatoria.

Genunchiul, initial lateral, illJ se roteaza spre medial pentru a deveni anterior, ci cu 90 spre lateral, devenind posterior. In acela~i timp, malformatia intereseaza ~i laba picioruJui, 14 degetele privind posterioriar calcaiul ventral.

Este ascutita si servesie pentru prinderea membranei inter- osoase. Anterior este relativ neteda, iar posterior prezinté mai multe neregularitati.

(Searchable) Anatomia Membrelor , Enciulescu | PDF

Formatiunile extremitatii inferioare sunt: - apofiza stiloida a radiusului Processus styloideus radii este o proeminenta ascutita, situata inferior, fn prelungirea fetei late- rale a corpului. La baza acestei apofize se afla creasta suprastiloi- diana Crista suprastyloidea pentru insertia muschiului brahioradial. Se articuleaza cu circumferinta capului ul- nei. Acest tubercul este situat lateral de saniul muschiului exten- sor lung al policelui si joaca rolul unei trohlee pentru acest muschi.

Aceasta fata este compartimentata print-o muchie, intr-o fateta laterala, pentru scafoid si una mediald pentru semilunar. Ulna Uina eng.